logo
cart


logo
banner

Nhà đầu tư

Zone Startups Vietnam

Là một thành viên của chương trình toàn cầu, Zone Startups Việt Nam cung cấp nguồn lực cho những nhà sáng lập có tầm nhìn xa, hỗ trợ họ trở thành dẫn đầu thị trường đang phát triển nhanh. Tại Việt Nam, Zone Startups đầu tư vào một số công ty như Bravo HR, Gostream, Woay, Fundiin và nhiều công ty khác. Zone Startup Vietnam đồng hành cùng HALANA từ giữa năm 2020 và đóng góp tích cực vào việc xác định mô hình kinh doanh của công ty.

Cocoon

Cocoon Venture, công ty đầu tư mạo hiểm có trụ sở tại Dubai, chủ yếu đầu tư vào các công ty phần mềm và Internet vạn vật (IoT) ở giai đoạn đầu phát triển. Tại Việt Nam Cocoon đã đầu tư vào các công ty như Thuocsi.vn. Cocoon đã đồng hành cùng HALANA với tư cách là nhà đầu tư dẫn đầu trong vòng hạt giống.

Beenext

Beenext mang đến cơ hội đồng sáng tạo, phát triển toàn diện, trao đổi kiến thức, cố vấn và hỗ trợ vốn, để dựng nên những công ty huyền thoại lâu dài. Tại Việt Nam Beenext đã đầu tư vào các công ty như Sendo, Trustingsocial, Choppvn, Dr.Oh, và Edmicro. Beenext đã bắt đầu tham gia hành trình của HALANA kể từ vòng hạt giống.